Mýtus o architektoch... na Slovensku sa často traduje názor, že architekt predražuje stavbu. Je to nezmysel. Práve skúsený architekt vám najlepšie optimalizuje náklady a navrhne ekonomicky racionálnu stavbu. Je na škodu veci ako sa mnohokrát ľudia snažia v štádiu projektu a prípravy stavby ušetriť rádovo stovky eur a následne pri realizácii bez mihnutia oka vyhodia zbytočne tisíce eur len v dôsledku zlého riešenia koncepcie domu...

Dôležitou úlohou architekta je aktívna komunikácia so stavebníkom, porozumenie jeho potrebám a požiadavkám a následné pretransformovanie zadania vo forme ideálneho riešenia do dispozície a hmoty navrhovaného objektu. Architekt by mal byť súčasťou celého procesu vzniku domu t. z. od výberu vhodného pozemku, ďalej počas celého procesu projektovania a povolenia stavby, počas realizácie vrátane tvorby interiéru domu a pri konečných úpravách pozemku a okolia domu. Pri projekte a realizácii vstupuje do procesu viacero odborníkov z rôznych oblastí a architekt je ich koodinátorom. Práve úloha architekta ako stmeľujúceho prvku je dôležitá pre úspešný výsledok. Pre túto činnosť musí mať architekt prislúchajúce vzdelanie a prax. Vzťah architekta a stavebníka je založený na dôvere a rešpekte bez predsudkov. Architekt a investor nie sú súperi, ale ľudia, ktorí sa vzájomne počúvajú.

Stavebný inžinier má v projektovom procese inú úlohu ako architekt čomu zodpovedá aj jeho vzdelanie. Stavební inžinieri sa podieľajú na riešení jednotlivých konkrétnych častí projektu a predprojektovej prípravy (geodet, projektanti jednotlivých profesií ako sú stavebné riešenie, statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácie, požiarna ochrana, stavebný rozpočet atď.). Úlohou architekta je nájsť v spolupráci s tímom stavebných inžinierov optimálne technické a materiálové riešenie stavby. Stavebný inžinier nerieši celkový koncept stavby, dispozíciu a dizajn. Spracováva určitý segment projektu, ktorý prislúcha zameraniu jeho profesie. 

Náš názor... ak sa rozhodnete stavať dom určite sa stretnete s rôznymi samozvanými „architektami“, ktorí vám budú dávať zaručene dobré rady. Odporúčame vám aby ste sa v tak závažnej záležitosti akou je návrh rodinného domu obrátili na architekta, ktorý má pre túto činnosť prislúchajúce vzdelanie a skúsenosti.

ADON ateliér vám garantuje, že túto prácu vykonávajú skúsení architekti s dlhoročnou praxou.