vypracovanie architektonického návrhu a projektovej  časti "architektúra" pre Portik spol. s r. o.