ADON architekti

komplexné služby v oblasti architektúry, projektovania a inžinierskej činnosti...
Ing. arch. Vladimír Ondrejovič
Ing. arch. Lýdia Adamcová

ADON architekti

stručne o nás...
máme bohaté skúsenosti s projektovaním. Projektujeme najmä obytné a občianske stavby, novostavby aj rekonštrukcie a interiéry. Zameriavame sa najmä na projekty rodinných domov. Klient dostane komplexné služby vrátane vybavenia povolení pre stavbu a následným autorským dozorom pri samotnej realizácii. 

zabezpečíme pre vás...
- predprojektovú prípravu, zameranie a digitálne zakreslenie skutočného stavu domu,
- architektonické štúdie, koncepty, 3D vizualizácie, schválenie investičného zámeru na príslušnom stavebnom úrade,
- zastúpime investora pri získavaní potrebných podkladov, vyjadrení a povolení pre stavbu,
- vypracujeme dokumentáciu pre územné konanie plus vybavenie územného rozhodnutia,
- vypracujeme projekt pre stavebné povolenie plus vybavenie stavebného povolenia,
- vypracujeme projekt pre realizáciu stavby plus pomoc pri výbere dodávateľa stavby,
- autorský dozor architekta na stavbe, účasť architekta pri výbere dodávateľa stavebných prác, materiálov a výrobkov na stavbe,
- vypracovanie projektu interiéru, 3D vizualizácie interiérov, výber konkrétnych materiálov, povrchových úprav a zariadenia so stavebníkom.