ADON typové štúdie sú rozdelené na  Poschodové domy  a Bungalovy.

Domy sú roztriedené podľa veľkosti úžitkovej plochy na tri kategórie: "S" do 150 m2; "M" od 150 m2 do 200 m2; "L" nad 200 m2

Po výbere ADON typovej štúdie si môžete vybrať z týchto možností:

1. vyberiete si jednu z ADON typových štúdií a objednáte si u ADONu vypracovanie projektu v stupni minimálne pre stavebné povolenie. V takom prípade za štúdiu a jej osadenie na váš pozemok neplatíte nič. Zadarmo pre vás pripravíme architektonickú štúdiu aj v printovej podobe, na základe ktorej požiadate stavebný úrad o stanovisko k investičnému zámeru a oboznámite bezprostredných susedov s vašim zámerom. V priebehu vypracovania architektonickej štúdie si môžete s nami dohodnúť drobné zmeny a korekcie podľa vašich predstáv. Podrobnejšie informácie o rôznych druhoch projektov, ktoré ADON ponúka nájdete tu...

2. vyberiete si jednu z ADON typových štúdií, ale chcete aby vám projekt vypracoval iný projektant. V tomto prípade vám ponúkame dve možnosti:

a/ vami vybranú ADON typovú štúdiu osadíme na váš pozemok a pripravíme pre vás architektonickú štúdiu, s ktorou môžete požiadať príslušný stavebný úrad o stanovisko k investičnému zámeru a oboznámiť bezprostredných susedov s vašim zámerom. Počas vypracovania si môžete s nami dohodnúť drobné zmeny a korekcie podľa vašich predstáv.
Hotovú architektonickú štúdiu osadenú na váš pozemok si môžete kúpiť za 300 €. V cene je zahrnutý predaj práv pre jednorazové použitie vami vybranej ADON typovej štúdie pre projekt a realizáciu rodinného domu, 2 x vytlačená architektonická štúdia domu osadeného na váš pozemok a digitálna verzia štúdie vo formátoch dwg a pdf. Následne môžete osloviť vami vybraného projektanta pre vypracovanie projektu.

b/ vami vybranú ADON typovú štúdiu bez osadenia na konkrétny pozemok si môžete kúpiť za 100 €. V cene je zahrnutý predaj práv pre jednorazové použitie vami vybranej ADON typovej štúdie pre projekt a realizáciu rodinného domu a digitálna verzia štúdie vo formátoch dwg a pdf. Následne môžete osloviť vami vybraného projektanta pre vypracovanie projektu.