DRUHY PROJEKTOV RODINNÉHO DOMU

ADON rozlišuje tieto druhy projektov rodinného domu:
1. Individuálny projekt rodinného domu.
2. Projekt rodinného domu s použitím ADON typovej štúdie.
3. Projekt interiéru rodinného domu

Pre jednotlivé druhy projektov ADON pripravil štyri verzie projektových balíkov.

PROJEKTOVÉ BALÍKY PRE RODINNÉ DOMY

Projektový balík ŠTANDARD pre štandardný postup a členenie projektovej dokumentácie.
Projektový balík  OPTIMAL  prináša klientovi úsporu na projekte pri zachovaní plnej kvality a rozsahu projektu.
Projektový balík MINIMAL pre úsporné riešenie, cena za projektové práce je optimalizovaná na minimum.
Projektový balík INTERIÉR pre návrh a realizáciu interiéru.

Upozornenie: ceny projektových prác v projektových balíkoch nemusia byť definitívne a slúžia klientovi pre vytvorenie predstavy v akých cenových hladinách sa pohybujú. Ceny sú kalkulované pre technologický štandard ultranízkoenergetického domu osadenom na rovinatom pozemku v obvyklom konštrukčnom a materiálovom prevedení. V prípade neštandardných podmienok pri vypracovaní projektu sa ku kalkulácii ceny pristupuje individuálne s cieľom splniť požiadavky klienta. Cena sa dohodne pri osobnom stretnutí s klientom. Pri požiadavke na vyššiu triedu energetickej hospodárnosti domu a použitie neštandardných technológií (rekuperácia, tepelné čerpadlo, klimatizácia, solárne panely, fotovoltaika) bude cena projektu upravená po dohode s klientom. Súčasťou ceny projektu nie je projekt studne, projekt sadových úprav pozemku, altánkov, prístreškov, záhradných domčekov, oplotenia, oporných múrov a terénnych úprav v prípade svahovitých pozemkov.
Uvedené doby dodania projektovej dokumentácie sú orientačné.

INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU

Naše individuálne projekty sú "ušité" na mieru pre klienta a konkrétny pozemok na základe jeho individuálnych požiadaviek. Ceny projektov nájdete v projektových balíkoch ŠTANDARD, OPTIMAL, MINIMAL a INTERIÉR.

Pozrite si príklady z našich individuálnych projektov, ktoré boli realizované alebo sú vo výstavbe, prípadne v štádiu projektu...

PROJEKT RODINNÉHO DOMU S POUŽITÍM ADON TYPOVEJ ŠTÚDIE

Typové štúdie sú hotové návrhy domov vypracované ateliérom ADON v podrobnosti architektonickej štúdie a predstavujú náš názor na optimálne riešenie rodinného domu určitej kategórie bez väzby na konkrétneho stavebníka a bez spojenia s konkrétnym pozemkom. Pokiaľ si klient vyberie jednu z našich typových štúdií a dodrží základný koncept typovej štúdie, t.z. dispozíciu a dizajn stavby bez zásadných zmien, neplatí za vypracovanie archtektonickej štúdie. ADON vybranú typovú štúdiu osadí na konkrétny pozemok stavebníka a dohodne sa rozsah zmien požadovaných klientom oproti pôvodnému konceptu štúdie. V zmysle individuálnych požiadaviek ADON upraví architektonickú štúdiu. Ďalej sa postupuje rovnako ako pri individuálnom projekte, všetky materiály, technológie a úroveň výbavy rodinného domu sa prispôsobia požiadavkám stavebníka. Domy môžu byť realizované v rôznych energetických štandardoch, v rôznom materiálovom prevedení a s rôznou technologickou výbavou, čo ovplyvňuje zložitosť a cenu projektu. Ceny projektov nájdete v projektových balíkoch ŠTANDARD, OPTIMAL, MINIMAL a INTERIÉR.

Pozrite si typové štúdie rodinných domov od ADONu...    poschodové domy...   bungalovy...

Náš názor na bežný katalógový projekt... súčasný bežne dostupný druh katalógových projektov považujeme za prežitý a jeho koncepcia zodpovedá dobe vzniku niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy boli rodinné domy realizované prevažne v jednotnom štandarde a technológie boli v plienkach. O trende úsporných domov sa ani len nechyrovalo. Klasické katalógové projekty sú síce lacnejšie, ale zväzujú stavebníkovi ruky a nejaké dodatočné zmeny a úpravy vychádzajú draho. Okrem toho je potrebné vypracovať osadenie katalógového domu na konkrétny pozemok a vyriešiť jeho napojenie na inžinierske siete. To si vyžaduje ďaľšie náklady na projektovú činnosť. Kúpou klasického katalógového projektu strácate kontakt s jeho autorom, architekt vypadáva z celého ďaľšieho procesu a projekt je vydaný na pospas rozhodnutiam dodávateľov, stavbyvedúceho a stavebného dozora.

ADON riešenie... ponúka pružnejšie riešenie formou typových štúdií. Klienti si vyberajú domy  z katalógov podľa ich vzhľadu a riešenia dispozície. Pre lepšiu orientáciu pri hľadaní vhodného domu sú ADON typové štúdie rodinných domov rozdelené podľa podlažnosti na poschodové domy a bungalovy a podľa celkovej úžitkovej plochy na tri veľkostné kategórie S, M, L. Klient často ani nevie presnejšie zadefinovať čo hľadá a práve v takomto prípade mu výber z hotových riešení pomôže sa zorientovať. Ale aj keď si vyberie jedno z riešení, takmer vždy má svoje individuálne požiadavky, ktoré chce do projektu zapracovať. Toto klasický typ katalógového projektu neumožňuje, pretože jeho prepracovanie vychádza draho. ADON upraví koncept domu ešte v štádiu architektonickej štúdie a samotný projekt je už pre zákazníka "ušitý" na mieru. Spájame výhody katalógového a individuálneho projektu. Samozrejme pokiaľ klient potrebuje projekt hneď a za minimálnu sumu, a nemá záujem nič meniť, tak mu odporúčame kúpu klasického katalógového projektu.

PROJEKT INTERIÉRU RODINNÉHO DOMU

Komplexné riešenie interiéru domu od návrhu cez projekt až po jeho realizáciu.
Pre návrh a realizáciu interiéru Vám ponúkame projektový balík INTERIÉR.

Pozrite si príklady z našich návrhov a realizovaných interiérov...